IPDA Elected Directors

IPDA Commitee

IPDA Commitee

Dave Sheridan

IPDA Director - Australia

IPDA Commitee

Ken Sanford

IPDA Director - USA

IPDA Commitee

Alan Devine

IPDA Chairman

IPDA Commitee

Jim Holbrook

IPDA Director - USA

IPDA Commitee

Tony Tripi

IPDA Treasurer and Membership Secretary

IPDA Commitee

Michael Dodd

IPDA General Secretary

IPDA Commitee

Peter C. A. de Jong

IPDA Director - Europe, Middle East & Africa

IPDA Commitee

Jon Griffiths

IPDA Director - UK