IPDA Elected Directors

IPDA Committee

IPDA Committee

Dave Sheridan

IPDA Director - Australia

IPDA Committee

Ken Sanford

IPDA Director - USA

IPDA Committee

Tony Tripi

IPDA Treasurer and Membership Secretary

IPDA Committee

Jon Griffiths

IPDA Director - Europe

IPDA Committee

Lee Coen

IPDA Chairman - USA

IPDA Committee

Gavin Holmes

IPDA Director - UK & IPDA Webmaster